Úvod

Systém UMTS ve světe a v ČR

Současné standardy telekomunikačních technologií nemohou splnit nové požadavky budoucnosti. Mobilní sítě druhé generace se již dostávají na hranice svých možností, které jsou omezeny frekvenčním spektrem a šířkou přenosového pásma. Ačkoliv stávající sítě stále postačují na k přenosu mobilních hovorů a dat aplikací druhé generace, jako jsou textové zprávy a přístup k Internetu přes WAP, narůstající požadavky trhu na mobilní videopřenosy či mobilní přístup na Internet v masivním měřítku zvládnout nemohou. Dalším vývojovým trendem je přechod uživatelů od fixních telekomunikačních síti k mobilním. Následující graf znázorňuje předpoklad vývoje počtu uživatelů telekomunikačních sítí.

Tento předpokládaný vývoj spolu s postupným dokončováním technických specifikací systému UMTS vedl na konci 20. století mnoho evropských zemí k vyhlášení výběrových řízení a k přidělování licencí na provozování tohoto systému. První zemí, která tyto licence operátorům v dubnu 1999 přidělila, bylo Finsko. Následovalo mnoho zemí a v současné době jsou již po celé Evropě přiděleny licence v několika desítkách zemí. Několik licencí bylo již uděleno i v mimoevropských zemích, které přijaly koncepci systém UMTS. Podrobný přehled popisující situaci v jednotlivých zemích lze najít na stránce 3g-generation.com.

První veřejně spuštěnou mobilní sítí třetí generace se 1. září 2001 v Japonsku stala síť FOMA (Freedom Of Multimedia Access), provozovaná operátorem NTTDoCOMo. Síť poskytuje uživatelům klasický přenos řeči, přenos dat rychlostmi 64 kbit/s v režimu přepojování okruhů a až 384 kbit/s v režimu přepojování paketů. Síť byla nejdříve spuštěna pouze v okolí Tokia, v současné době je pokrytí území postupně zvětšováno. Největším současným problémem se zdá být nedostatek kvalitních a funkčních mobilních stanic.

Situace v ČR

V České republice bylo vypsáno výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS v červnu 2001. Nabídnuty byly 3 licence, každá s sebou přináší frekvenční pásmo o šířce 2 x 20 + 5 MHz. Konkrétní soubor kmitočtových pásem je uveden v tabulce.

 

  Párové spektrum -  FDD Nepárové spektrum - TDD
Licence I 1920-1940 MHz 2110-2130 MHz 1900-1905 MHz
Licence II 1940-1960 MHz 2130-2150 MHz 1905-1910 MHz
Licence III 1960-1980 MHz 2105-2170 MHz 1910-1915 MHz

Výběrové řízení bylo ukončeno dne 14.12. 2001, kdy Český telekomunikační úřad udělil společnostem RadioMobil a.s. a Eurotel Praha, spol. s r.o. příslušné telekomunikační licence, platné 20 let od data vydání. Držitelé těchto licencí jsou povinní do 1. ledna 2005 zahájit poskytování komerčních veřejných služeb v systému UMTS v hlavním městě Praze, kde musí být služba dostupná alespoň na 90 procentech území.


Obecné principy

Bezšnůrové telefonní přístroje

Buňkové mobilní sítě

UMTS
Úvod
- IMT-2000
- Současný stav

Popis systému
Rádiové rozhraní

Bezdrátové technologie

Paging

Satelit

Mapa

 

Tomáš Richtr
tomas@quick.cz


ČVUT v Praze
K332