Úvod

Rádiové rozhraní

V následující části je obecně popsán rádiový sektor pagingových systémů, tzn. způsob jakým je signál přenášen rádiovým rozhrním od pagingové základnové stanice (PBS - Paging Base Station) k pagingovým přijímačům. V základnové stanici dochází k úpravám signálu, nutným pro následující vysílání. Při těchto úpravách se zajišťuje především přesná časová synchronizace vysílání zpráv, která je velmi důležitá zejména u moderních pagingových systémů. Upravené zprávy dále přicházejí do vlastní vysílací části základnové stanice, kde se modulují na nosné vlny, zesilují a vysílají.

Vysílání se uskutečňuje například v okolí frekvencí 170 MHz, 450-470 MHz a mnoho dalších, obecně však v řádu stovek MHz. Tato pásma se oproti systémům mobilních telefonů nacházejí níže, což se příznivě projevuje v lepším přirozeném pokrytí obsluhovaných oblastí pagingovým signálem, který se na těchto frekvencích díky snazšímu ohybu a lomu rádiových vln snáze dostává i do nepřístupných oblastí.

Všechny moderní pagingové systémy používají digitální modulaci nosných vln, nejčastěji dvoustavovou nebo čtyřstavovou FSK (Frequency Shift Keying - klíčování frekvenčním zdvihem). Tyto modulace se vyznačují dobrou imunitou vůči šumu a interferencím, přítomným v pozemních rádiových kanálech. Tyto modulace také umožňují realizaci poměrně jednoduchých a malých pagingových přijímačů

Výstupní výkony vysílačů základnových stanic bývají řádu několika desítek až stovek wattů. Díky tomu může být síť pagingových základnových stanic mnohem řidší, než je tomu u celulárních telefonních systémů. Tyto velké výkony s sebou však přinášejí nebezpečí vzájemného rušení s jinými radiokomunikačními službami. Toto nebezpečí však lze eliminovat vhodným frekvenčním plánováním a vhodným rozmístěním základnových stanic.

V následující tabulce jsou uvedeny základní parametry rádiového přenosy některých pagingových systémů (u obousměrných technologií se parametry týkají komunikace základnová stanic - pagingový přijímač).

 

  ERMES POCSAG FLEX ReFLEX 25(50) PACS
Frekvenční pásmo 169 MHz Různé Různé 929-941 MHz
(940-941 MHz)
940-940,5 MHz
Šířka kanálu 25 kHz 12,5 nebo 25 kHz 25 kHz 25 kHz
(50 kHz)
12,5 kHz
Modulace 4 - FSK 2 - FSK 2 nebo 4 - FSK 2 nebo 4 - FSK GMSK

Obecné principy

Bezšnůrové telefonní přístroje

Buňkové mobilní sítě

UMTS

Bezdrátové technologie

Paging
Úvod
- Obecný popis
- Rádiový sektro
ERMES
Ostatní systémy

Satelit

Mapa

 

Tomáš Richtr
tomas@quick.cz


ČVUT v Praze
K332