Úvod

Základní struktura sítě GSM

Úvod MS BSS NSS OSS

Na následujícím obrázku je ve formě tzv. síťového (blokového) schématu znázorněna celková struktura systému GSM. Zobrazený systém je rozdělen na tři subsystémy a jsou zde uvedeny i významy jednotlivých zkratek.

Mobilní telefon je v podstatě transciever (vysílač/přijímač) komunikující se základnovou stanicí BTS doplněný řídícími obvody (mikroprocesor) a vstupně/výstupními zařízeními (klávesnice, display, sluchátko, mikrofon, porty). Mobilní stanice je jednoznačně identifikována pomocí čísla IMEI (International Mobile Equipment Identity), uloženého v její paměti. Sám účastník je identifikován pomocí SIM karty (Subscriber Identification Module).

Jedná se o subsystém, se kterým prostřednictvím rádiového rozhraní komunikují jednotlivé mobilní stanice MS. Samozřejmě není možná komunikace jednotlivým mobilních stanic přímo mezi sebou. Mobilní stanice nepatří do BSS ani do žádného z dalších subsystému, ale jsou samostatnou součástí systému GSM.

Jde vlastně o systém mobilních resp. radiotelefonních ústředen. Na rozdíl od klasických telefonních ústředen však celý tento systém vykonává kromě obvyklých přepojovacích funkcí ještě mnoho dalších činností, vyplývajících z mobility účastníků (určování polohy, handover, přidělování kanálů apod.).

Cílem tohoto subsystému je zajišťovat řádnou činnost a údržbu celé sítě GSM. Je zde prováděn monitoring, diagnostika a opravy poruch systému a mnoho dalších úkonů. Další funkcí tohoto bloku je také administrativní  podpora.

Systém GSM dále spolupracuje s externími složkami.

  • Uživatelé systému, účastníci (subscribers): Ti přicházejí do styku se systémem pouze prostřednictvím svých mobilních stanic MS.

  • Operátoři: Budují a provozují systém GSM. Pod dohledem regulačních orgánů se starají o stránku technickou, administrativní i finanční.

  • Externí telekomunikační sítě: K těmto sítím náleží především veřejná komutovaná telefonní síť PSTN (Public Switching Telecommunication Network) a  digitální sítě integrovaných služeb ISDN (Integrated Services digital Network), dále například sítě PSPDN (Packet Switched Public Data Network), PLMN (Public Land Mobile Network) nebo družicové telekomunikační systémy.

 

Začátek stránky


Obecné principy

Bezšnůrové telefonní přístroje

Buňkové mobilní sítě
  Obecný popis
Analogové sítě
Digitální systémy
Systém GSM
- Historie
-
Základní struktura
- Rádiové rozhraní
- Zpracování signálu
- Bezpečnost
- Vrstvový model
- Přenos dat

UMTS

Bezdrátové technologie

Paging

Satelit

Mapa

 

Tomáš Richtr
tomas@quick.cz


ČVUT v Praze
K332