Úvod

Zpracování signálu v systému GSM

Úvod

Zdrojové a kanálové kódování

Prokládání a formátování

Modulace/Demodulace

Úvod

Na následujícím obrázku jsou schematicky znázorněny funkce uskutečňující se ve vysílači a v přijímači mobilní stanice. Princip zde použitý je v podstatě shodný s principem použitým v jakýmkoliv jiném digitálním rádiovém komunikačním systému.

Na vstup vysílací části mobilní stanice přichází z mikrofonu analogový elektroakustický (hovorový) signál. Ten je nejprve v kodéru zdroje signálu digitalizován a zbavován redundance, čímž se výrazně snižuje jeho bitová rychlost. V následujícím kodéru je zvětšována jeho imunita vůči rušivým vlivům, působícím v pozemském rádiovém kanálu. Zakódovaný signál je poté podroben prokládání (interleaving) a dále se uskutečňuje formátování burstů. Následuje proces šifrování a takto upraveným signálem se poté v modulátoru moduluje nosná vlna. Modulovaný signál je po frekvenční transpozici a výkonovém zesílení vysílán. Na přijímací straně probíhá tentýž proces v obráceném pořadí, navíc je do řetězce zapojen proces ekvalizace.

Začátek stránky

 


Obecné principy

Bezšnůrové telefonní přístroje

Buňkové mobilní sítě
  Obecný popis
Analogové sítě
Digitální systémy
Systém GSM
- Historie
- Základní struktura
- Rádiové rozhraní
- Zpracování signálu
- Bezpečnost
- Vrstvový model
- Přenos dat

UMTS

Bezdrátové technologie

Paging

Satelit

Mapa

 

Tomáš Richtr
tomas@quick.cz


ČVUT v Praze
K332