Úvod

Analogové systémy ve světě

Analogové celulární mobilní radiotelefony obecně spadají pod systémy mobilní komunikace první generace.

 

  1. generace 2. generace 3. generace

Celulární systémy

analogové systémy
NMT, C-NET, TACS, ...
digitální systémy
GSM, D-AMPS, ...

UMTS

Bezšňůrové systémy analogové systémy
CT0, CT1, ...
digitální systémy
CT2, DECT, ...

 

Ze současného pohledu se sice jedná o překonané varianty telefonních systémů. Díky počtu jejich účastníků (řádově desítky miliónů) dosaženému v průběhu jejich rozvoje s nimi bude třeba ještě několik let počítat. Analogové mobilní systémy používají převážně frekvenční modulaci FM, přístupovou metodu FDMA a duplex FDD. Tyto systémy trpí několika hlavními nedostatky:

  • Nízká kvalita přenosu

  • Malé zabezpečení proti odposlechu a zneužití

  • Neefektivní využití přiděleného frekvenčního pásma

  • Z důvodu neslučitelnosti systémů není možný mezinárodní roaming (volný mezinárodní pohyb účastníka)

Prvním systémem uvedeným do veřejného provozu byl v roce 1979 americký systém AMPS (Advanced Mobile Phone System), následovaný v roce 1981 systémem NMT (Nordic Mobile Telephone). Spuštěny byly národní varianty v mnoha zemích a nástup těchto systémů uzavíraly v roce 1985 systémy TACS (Total Access Communications System) ve Velké Británii a C-Net (Cellular Network) ve Spolkové republice Německo. Systém NMT 450 byl v roce 1991 zaveden i v ČSFR. 

Přehled základních analogových systémů mobilní komunikace včetně základních parametrů je uveden v tabulce:

Označení systému Zahájení provozu Země  Vysílací pásmo základnové stanice
[MHz]
Vysílací pásmo mobilní stanice
[MHz]
Šířka kanálu
[kHz]
Počet kanálů
NMT 450 1981 Švédsko, Norsko, Dánsko, Finsko, ČR, ... 463-467,5 453-457,5 25 180
AMPS 1979 zkušebně 1983 komerčně USA, ... 869-894 824-849 30 832
TACS 1985 Velká Británie 935-950 890-905 25 1000
C-Net 450 1985 Něměcko, Rakousko, Portugalsko, JAR 460-465,74 450-455,74 10 573

Další systémy první generace používané ve světě:

Označení systému Zahájení provozu Země 
AURORA-400 1983 Alberta, Kanada
NTT 1979 Japonsko
JTACS 1991 Japonsko
RadioCom 1985 Francie
RTMS 1985 Itálie

  Začátek stránky


Obecné principy

Bezšnůrové telefonní přístroje

Buňkové mobilní sítě
Obecný popis
Analogové sítě
- Systémy ve světě
- Systém NMT
Digitální systémy
Systém GSM

UMTS

Bezdrátové technologie

Paging

Satelit

Mapa

 

Tomáš Richtr
tomas@quick.cz


ČVUT v Praze
K332