Úvod

Systém NMT

Systém NMT (Nordic Mobile Telephone) patří do skupiny systémů pro mobilní komunikaci první generace a je tedy jedním z mnoha analogových systémů, používaných po celém světě.  Jedná se o mobilní telefonní síť, vyvinutou telekomunikačními správami Finska, Dánska, Norska a Švédska pro zajištění kompatibilního radiotelefonního systému ve všech těchto státech. Po roce 1981 byly sítě NMT vybudovány právě v těchto zemích, ale brzy se seznam rozšířil o mnoho dalších evropských a asijských zemí. V roce 1991 byl systém NMT 450 zaveden také v tehdejší ČSFR společností Eurotel. Na následujících grafech je zobrazen vývoj počtu základnových stanic a zákazníků systému NMT provozovaného společností Eurotel.

 

 

Ze současného pohledu se sice jedná o technologicky překonaný radiotelefonní systém, díky počtu jeho účastníků je však stále v mnoha zemích včetně České republiky v provozu. Obecně lze však předpokládat postupné vymizení systémů první generace včetně NMT.

Systém využívá frekvenční modulaci FM a metodu mnohonásobného přístupu FDMA (Frequency Divission Multiple Access). Základní parametry systému NMT 450 (existuje i varianta NMT 900) jsou následující:

  • Vysílací pásmo základnové stanice : 463-467,5 MHz

  • Vysílací pásmo mobilní stanice : 453-457,5 MHz

  • Šířka kanálu : 25 kHz

  • Počet kanálů : 180

Oproti systému GSM, který pracuje na frekvencích kolem 900 MHz, je tedy využíváno frekvencí v okolí 450 MHz. To přináší nevýhodu v podobě relativně nízké kapacity sítě. Na druhou stranu velkou výhodou je velmi dobré šíření rádiových vln v rozlehlých a horských oblastech z důvodu lepšího ohybu rádiových vln. Základní strukturu systému NMT lze rozdělit, jak je znázorněno na následujícím obrázku, na dvě základní části.

  • Subsystém základnových stanic BSS (Base Station subsystem)

  • Síťový spojovací subsystém NSS (Network Switching subsystem)

Subsystém základnových stanic je tvořen základnovými stanicemi, se kterými pomocí rozhraní Air (Air interface) komunikují jednotlivé mobilní stanice MS (Mobile Station). Základnové stanice dále komunikují (převážně rádiovým přenosem) s mobilní telefonní ústřednou MTX (Mobile Telephone Exchange), která je již součástí síťového spojovacího subsystému. Jedná se o běžný typ telefonní ústředny, která je však doplněna o další funkce, plynoucí z mobility přepojovaných účastnických stanic. Uživatelům je umožněn přístup do veřejné telefoní sítě PSTN (Public Switched Telephone Network), případně může být nabídnuta možnost hlasové schránky VMS (VoiceMail System). Pro přenos signalizace mezi jednotlivými bloky je využíván signalizační systém SS7.

Začátek stránky


Obecné principy

Bezšnůrové telefonní přístroje

Buňkové mobilní sítě
  Obecný popis
Analogové sítě
- Systémy ve světě
- Systém NMT
Digitální systémy
Systém GSM

UMTS

Bezdrátové technologie

Paging

Satelit

Mapa

 

Tomáš Richtr
tomas@quick.cz


ČVUT v Praze
K332